Organisation

Det Kreative Hus er en forening.

Det Kreative Hus har hjemsted i Allingåbro i Norddjurs Kommune.

Det Kreative Hus har til formål at sikre lokalområdet et fristed til inspiration for udvikling af sociale, kulturelle og kunstneriske aktiviteter – herunder at medvirke til udvikling af gamle kunst- og håndværkstyper og at skabe rum for iværksætteri – alt efter bestyrelsens skøn.

LEDELSE M.V.
Foreningen Det Kreative Hus ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt af generalforsamlingen blandt medlemmerne.

Foreningen Det Kreative Hus‘ nyeste vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. marts 2019. Foreningen er oprindelig stiftet den 29. oktober 2014.

Husets daglige drift varetages af brugerne i en aktivitetsgruppe med ansvar over for og i samarbejde med foreningens bestyrelse.

GENERALFORSAMLING
På den ordinære generalforsamling den 3. september 2020 nyvalgtes Karen Bodil Johansen og Inger Søndergaard. Der var genvalg til Kim Bjerg.

Som 1. suppleant valgtes Birgit Sørensen
Som 2. suppleant valgtes Linnéa Thejl

Konstituering:
Leo H. Petersen, formand, tlf. 2345 2918
Ole H. Bendixen, næstformand
Kim Bjerg, sekretær
Karen Bodil Johansen
Inger Søndergaard

Hans Steffensen er kasserer – uden for bestyrelsen

 

 

Følg os også på Facebook